Diagnosearbeid i fylket - WebinarNinja

Norsk revmatikerforbund inviterer til webinar om:

Diagnosearbeid i fylket

Hosted by
Norsk Revmatikerforbund

Broadcast has ended.

The webinar has ended. It is no longer possible to join.

May
7
Thursday
May 7th
10:00 CEST

Innhold og målgruppe

Innhold

Hvordan kan vi organisere godt diagnosearbeid på fylkesnivå? Kan diagnosespesifikt tilbud være en inngangsport for nye medlemmer – i så fall hvordan?


I dette webinaret snakker vi om diagnosespesifikt arbeide og hvordan det kan bygges opp for å fungere godt.

Målgruppe

Diagnosekontakter, fylkesveiledere.

about

Anna Fryxelius, Fagsjef i NRF

Anna Fryxelius er utdannet prosjektleder og lingvist. Hun har arbeidet i Norsk Revmatikerforbund sentralt i 8 år, der hun har ansvar for likepersonsarbeide, helsefaglig samarbeide og diagnosearbeide. Anna er selv revmatiker er en inspirerende og kunnskapsrik foredragsholder.

May
7
Thursday
May 7th
10:00 CEST