Strategi, verdier og visjon - WebinarNinja

Norsk revmatikerforbund inviterer til webinar om:

Strategi, verdier og visjon

Hosted by
N
Norsk Revmatikerforbund
b
bente and
c
christian

Broadcast has ended.

May
4
Monday
May 4th
10:00 CEST

Innhold og målgruppe

Innhold

Dette webinaret er for alle tillitsvalgte i NRF hva enten man har rolle i fylket eller i lokallaget, er med i styret eller har en annen tillitsvalgt funksjon utenfor styret.

Enten vi er ansatte eller valgte, er vi alle til for medlemmene våre.


Visjonen gir retning for alt arbeidet vi gjør i organisasjonen på alle nivå, og den er nødvendig å kjenne godt til for å kunne være tillitsvalgt.

Når visjonen er fyrlykten vi styrer mot langt der borte, er verdiene kompasset som hjelper oss til å finne ut hvordan og på hvilken måte vi skal nå visjonen og målene våre.


Hva betyr verdiene til NRF for den enkelte av oss og for hvordan vi prioriterer og jobber på de ulike nivå og med ulike saker i organisasjonen?

Dette spørsmålet må vi stille oss når vi prioriterer saker, oppgaver og aktiviteter slik at vi handler i tråd med verdiene.


Forbundsstyret har også med utgangspunkt i visjon, verdier og handlingsplanen som ble vedtatt i sist Landsmøte, vedtatt klare prioriteringer og mål for organisasjonen fremover. Prioriteringene gjelder for oss alle hva enten vi er ansatte eller tillitsvalgte og uansett hvor i organisasjonen vi er. Så må vi finne ut hvordan kan jeg og vi bidra i mitt lokallag eller mitt fylke for å nå målene. Bare gjennom å jobbe sammen, dele gode erfaringer og inspirasjon, og ville hverandre vel fordi vi jobber for felles sak, kan vi lykkes.


I disse merkelige og svært utfordrende corona tidene, både for den enkelte og for organisasjonen, må vi finne nye løsninger og måter å jobbe på slik at vi fortsatt kan være verdifulle og relevante for medlemmene selv om de fleste aktiviteter er stoppet opp. Dette er en endringsreise som vi bare såvidt har startet og vi lærer alle mens vi går veien sammen.

Målgruppe

Alle

about

Bente Slaatten

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund. 25 års erfaring fra topplederstillinger i organisasjoner, offentlig og privat sektor nasjonal og globalt.


Alltid vært aktiv i frivilligheten. Hatt en rekke styreverv og styrelederverv både i frivilligheten, organisasjon, offentlig sektor og private selskap.


Sykepleier og økonom med MBA fra NHH

May
4
Monday
May 4th
10:00 CEST